BCTC Quý 4/2023 SDT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 8,56 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Sông Đà 10 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 222,31% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 277,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,56 tỷ đồng, tăng 172,67% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 702,65 tỷ đồng, tăng 57,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 137,37% lên mức 5,89 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 30,69% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,7%. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định nguyên giá đạt 1.417,11 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 427,32 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây