BCTC 1/2024 SDT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,4 tỷ đồng tăng 129,25% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sông Đà 10 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 140,11 tỷ đồng, tăng 83,47%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 91,36%.
  • Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm 46,66%, trong đó chi phí lãi vay giảm 48,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 129,25%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 02-05-2024, giá cổ phiếu của CTCP Sông Đà 10 đóng cửa ở mức 4.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây