BCTC Quý 4/2023 SFC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 58,05% so với cùng kỳ, lãi 5,06 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 6,06% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 6,65%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 8,37% và chi phí bán hàng giảm 15,09% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 58,05% so với cùng kỳ, đạt 5,06 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.602,32 tỷ đồng, giảm 4,94% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng mạnh 84,92% so với cùng kỳ, đạt 32,33 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 99,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 99,16% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 184,02 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 112,91 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 19.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây