DNSE Detail Stock SFC

HOSE: CTCP Nhiên liệu Sài Gòn

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

SFC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

255 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23.98 tỷ

Doanh thu

1,635 tỷ

0.36%

2,134.48

0

-0.12

17.89%

14.11%

9.12%

5.79%

19.58%

-

8.44%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS

51.26%

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM

20.11%

Lê Trọng Hiếu

12.68%

Trần Thị Thu Phương

2.77%

Khác

13.18%

Tin tức & Sự kiện