BCTC Quý 4/2023 SFN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,22 tỷ đồng, giảm 2,61% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 14,73% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 15,95%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 16,07% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 10,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,22 tỷ đồng, giảm 2,61% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 145,66 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 9,28 tỷ đồng, tăng 9,89% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 131,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 30 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây