BCTC Quý 4/2023 SGN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 24,44 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 22,78% và giá vốn tăng 11,46% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 16,1% so với cùng kỳ, đạt 24,44 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.455,65 tỷ đồng, tăng 46,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 64,82% so với cùng kỳ, đạt 227,46 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.031,73 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 335,82 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty đạt mức 69.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây