DNSE Detail Stock SGN

HOSE: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Dịch vụ sân bay

logo

SGN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,733 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

234 tỷ

Doanh thu

1,495 tỷ

5.79%

6,981.24

0

0.30

152.84%

25.28%

20.34%

31.81%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

48.1%

America LLC

14.24%

CTCP Hàng không Vietjet

9.13%

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam

4.7%

Khác

23.83%

Tin tức & Sự kiện