BCTC Quý 4/2023 SGR - Lợi nhuận quý 4 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 54,9 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 44,77% và giá vốn giảm 39,96% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 68,59% trong khi chi phí bán hàng tăng 293,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 54,9 tỷ đồng, tăng 402,61% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 99,17 tỷ đồng, giảm 84,85% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 104 tỷ đồng, giảm 51,72% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 38,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,38% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 174,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 600 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 21.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây