BCTC Quý 4/2023 SNZ - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 250,29 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp cho thấy doanh thu công ty đã tăng 21,29% trong quý này.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 10,37%.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 8,23% và chi phí bán hàng giảm 27,88% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 250,29 tỷ đồng, tăng 136,16% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 5.446,91 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 813,17 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 41,06% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,09% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 16.887,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 3.765 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 34.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây