BCTC Quý 4/2023 STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tăng trưởng 53,13%.

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 5.633,09 tỷ đồng, giảm 6,79% so với cùng kỳ.
 • Điều này được đạt nhờ tăng trưởng 10,05% trong hoạt động cho vay và NIM đạt 3,72%.
 • Tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 6.708,4 tỷ đồng, giảm 14,35% so với cùng kỳ.
 • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với chỉ số CIR ở mức 50,83%, tăng so với cùng kỳ quý 4/2022 là 33,78%.
 • Đồng thời, chi phí dự phòng giảm 83,45% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2.258,94 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.
 • Trên cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 7.718,62 tỷ đồng, tăng 53,13% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng đã suy giảm so với quý 3/2023, với tỷ lệ nợ xấu đạt 2,28%, tăng so với 2,2% cuối quý 3/2023.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 68,85%, tăng so với 64,21% cuối quý 3/2023.
 • Giá cổ phiếu của ngân hàng đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 30.600 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây