BCTC Quý 4/2023 SVT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 95,71% so với cùng kỳ, lãi 12,72 tỷ đồng.

  • Công ty Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (CTCP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 82,76% và giá vốn giảm 84,32% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,34% và chi phí bán hàng tăng 61,64% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,72 tỷ đồng, tăng 95,71% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 71,02 tỷ đồng, giảm 57,3% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 26,2 tỷ đồng, tăng 5,45% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 27,76 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 173,11 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây