BCTC Quý 4/2023 THT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 20,33 tỷ đồng, giảm 57,98% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 38,21% và giá vốn giảm 38,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,45% và chi phí bán hàng tăng 18,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,33 tỷ đồng, giảm 57,98% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 4.331,04 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 6,32% lên 72,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 80,59%, trong đó chi phí lãi vay giảm 80,59% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.213,99 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 245,69 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây