BCTC Quý 4/2023 TTA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 14,85 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 15,55% và giá vốn giảm 9,77% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,85 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 655,48 tỷ đồng, giảm 18,95% và lợi nhuận đạt 108,59 tỷ đồng, giảm 47,02% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 19,08%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,44% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.055,83 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 1.700,58 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 8.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây