BCTC Quý 4/2023 TV3 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 37,81% so với cùng kỳ, lãi 14,59 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 32,86% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 59,53%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,19% và chi phí bán hàng giảm 27,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,59 tỷ đồng, tăng 37,81% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 200,93 tỷ đồng, giảm 20,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 14,6 tỷ đồng, giảm 26,57% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 18,47% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên đến 140,73% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 79,09 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 95,17 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây