BCTC Quý 4/2023 TVT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 5,15 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP cho thấy trong quý này, doanh thu của công ty giảm 19,22% và giá vốn giảm 21,69% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34,14% và chi phí bán hàng giảm 20,63% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên đến 5,15 tỷ đồng, tăng 242,7% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 1.682,16 tỷ đồng, giảm 14,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 11,68 tỷ đồng, giảm 78,77% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 26,34%, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,92% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.789,41 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 210 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây