BCTC Quý 4/2023 VC2 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 4,14 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 16,31% và giá vốn giảm 15,79% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36,55% trong khi chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,14 tỷ đồng, tăng 170,02% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 1.048,99 tỷ đồng, tăng 8,19% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 16,17 tỷ đồng, giảm 45,14% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 20,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,61% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 272,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 671,99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây