BCTC Quý 4/2023 VEA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1.559,68 tỷ đồng, giảm 37,76% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 23,14% và giá vốn giảm 12,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,24% trong khi chi phí bán hàng giảm 16,6% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1.559,68 tỷ đồng, giảm 37,76% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.842,55 tỷ đồng, giảm 19,06% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 6.233,58 tỷ đồng, giảm 17,93% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 31,15%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,59% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.540,1 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 13.288 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 36.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây