BCTC Quý 4/2023 VGT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 25,18 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã ghi nhận một số kết quả tích cực về tài chính.
  • Doanh thu của công ty đã tăng 5,79% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 3,16%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 2,99% và chi phí bán hàng giảm 14,59% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 25,18 tỷ đồng, tăng 138,97% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khi xem xét cả năm 2023, Tập đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận một số kết quả không khả quan.
  • Doanh thu lũy kế đạt 16.486,99 tỷ đồng, giảm 9,77% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 61,91 tỷ đồng, giảm 89,46% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 72,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 59,72% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 14.736,04 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 5.000 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đạt mức 11.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây