DNSE Detail Stock VGT

UPCOM: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

VGT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,150 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

146 tỷ

Doanh thu

16,213 tỷ

30.75%

291.66

0

1.16

-71.69%

4.01%

1.98%

7.68%

69.79%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

53.49%

ITOCHU Corporation

13%

Tập đoàn Vingroup - CTCP

5%

Bùi Mạnh Hưng

4.96%

Khác

23.55%

Tin tức & Sự kiện