BCTC Quý 4/2023 VLB - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 143,04 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,88% và giá vốn giảm 7,54% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,06% trong khi chi phí bán hàng giảm 28,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 56,3 tỷ đồng, giảm 56,22% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.003,2 tỷ đồng, giảm 21,29% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 143,04 tỷ đồng, tăng 715,12% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 557,32 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng đã giảm vốn điều lệ ở mức 469,22 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 36.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây