BCTC Quý 4/2023 VNB - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 53,6% so với cùng kỳ, lãi 18,19 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sách Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 5,09% và giá vốn giảm 8,87% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 3,47% trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 22,57% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 18,19 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Tính tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 1,47% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 68,81 tỷ đồng, tăng đáng kể 72,01% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 52 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 679,1 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 9.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây