BCTC Quý 4/2023 VOS - Lợi nhuận quý 4 gấp 4,8 lần so với cùng kỳ, đạt 104,56 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (VOS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 47,66% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 63,02%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 48,03% và chi phí bán hàng giảm 15,33% so với cùng kỳ.
  • Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 104,56 tỷ đồng, tăng 475,69% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.187,47 tỷ đồng, tăng 31,69% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 155,37 tỷ đồng, giảm 68,16% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 53,84% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,69% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 4.768,86 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.400 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.650 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây