BCTC Quý 4/2023 VPS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 1,1% so với cùng kỳ, lãi 10,02 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,25% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 9,4% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,5% và chi phí bán hàng tăng 16,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,02 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của VIPESCO đạt 530,15 tỷ đồng, giảm 6,13% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 10,69% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 45,73% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 12,96% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, VIPESCO tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 171,47 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 244,61 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của VIPESCO tại ngày 02-02-2024 là 9.620 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây