BCTC Quý 4/2023 VST - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 557,77 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 27,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 14,28%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,91%, trong khi chi phí bán hàng giảm 45,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 56,25 tỷ đồng, giảm 73,87% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 437,67 tỷ đồng, giảm 43,75% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 557,77 tỷ đồng, tăng 159,98% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 178,19% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 129,5%. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.363,12 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 669,99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây