BCTC 1/2024 VST - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 89,31 tỷ đồng tăng 59.291,45% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 110,73 tỷ đồng, tăng 10,24%.
  • Đồng thời, giá vốn giảm 5,36% và chi phí tài chính giảm mạnh 28,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,99%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 14,66% và chi phí bán hàng tăng 8,82% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 89,31 tỷ đồng, tăng đến 59.291,45%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 2.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây