BCTC Quý 4/2023 WCS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 15,05% so với cùng kỳ, lãi 15,3 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 20,58% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 15,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 15,05% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 140,26 tỷ đồng, tăng 49,12% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 66,48 tỷ đồng, tăng 74,45% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 97,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 25 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 190.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây