BCTC Quý 4/2023 XMC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 46,3 tỷ đồng, giảm 27,33% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 4,72% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 1,89%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 90,51%, còn chi phí bán hàng tăng tới 730,33%.
  • Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 46,3 tỷ đồng, giảm 27,33% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2.196,72 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 48,97 tỷ đồng, giảm 25,63% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 59,57% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 47,3% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.012,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 673,64 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây