BCTC Quý2/2023 QBS - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 14,64 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng đáng kể lên đến 11.040,3% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh 3.044,46% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 81,07% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 400,35% và chi phí bán hàng giảm 66,37% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 2,15 tỷ đồng, giảm 116,74% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 311,18 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 14,64 tỷ đồng, tăng 1.021,68% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 100,03% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,68% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 17,84 tỷ đồng, giảm 58,9% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 20,6 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 693,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 2.960 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây