BIDV chấm dứt hợp đồng với một thành viên Ban Điều hành

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, HĐQT Ngân hàng BIDV quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Sung Ki Jung - thành viên Ban điều hành BIDV. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2024.

Ông Sung Ki Jung sinh năm 1967, là cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban Điều hành BIDV từ ngày 01/01/2020.

>> BIDV vào 'mùa' thay ghế lãnh đạo

BIDV chấm dứt hợp đồng với một thành viên Ban Điều hành
Ông Sung Ki Jung - Thành viên Ban Điều hành BIDV

Trước đó, ông từng giữ nhiều chức vụ như: Trưởng Bộ phận Chiến lược toàn cầu KEB Hana Bank (Hàn Quốc); Trưởng Khối thành lập hợp tác BIDV - Hana, KEB Hana Bank. Từ năm 2020, ông bắt đầu làm việc tại BIDV.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý IV của BIDV đạt 6.373 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2023 BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 26.765 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ và vượt 1,1 tỷ USD; lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, lên mức 21.423 tỷ đồng.

>> BIDV (BID) báo lãi tăng trưởng 19,4%, vượt 1,1 tỷ USD

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản BIDV đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng tăng 16,9% so với số dư đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,15% lên 1,2%.

Tổng tiền gửi khách hàng đến hết năm 2023 đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm.

>> VietBank (VBB) miễn nhiệm một Phó Tổng giám đốc

Xem thêm tại nguoiquansat.vn