BIDV chốt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Theo đó, BIDV tiến hành họp ĐHĐCĐ vào thứ Bảy, ngày 27/04. Địa điểm tổ chức tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là thứ Ba, ngày 26/03.

Bên cạnh thông qua các báo cáo quan trọng năm 2023 và định hướng năm 2024, nội dung Đại hội còn xoay quanh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023, phương án tạm trích lập các quỹ năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

BIDV chốt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngân hàng BIDV

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý IV của BIDV đạt 6.373 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2023 BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 26.765 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ và vượt 1,1 tỷ USD; lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, lên mức 21.423 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản BIDV đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng tăng 16,9% so với số dư đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,15% lên 1,2%.

Tổng tiền gửi khách hàng đến hết năm 2023 đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm.

>> BIDV chấm dứt hợp đồng với một thành viên Ban Điều hành

Xem thêm tại nguoiquansat.vn