BIDV phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị 1.000 tỷ đồng

Ngày 29/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có báo cáo về giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã chứng khoán: BID).

Theo đó, ngày 21/5/2024, BIDV đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BIDL2439002 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất là 6,5%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, đáo hạn ngày 21/5/2039.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 được BIDV phát hành trong tháng 5 này. Trước đó, ngày 10/5, Ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu mã BIDLH2431001 với khối lượng là 950 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn là 7 năm, đáo hạn vào năm 2031, lãi suất là 5,78%/năm.

Kết quả phát hành trái phiếu của BIDV. Nguồn: HSX
Kết quả phát hành trái phiếu của BIDV. Nguồn: HSX

Tại diễn biến liên quan, BIDV đã công bố thông tin Nghị quyết số 256 ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024.

Cụ thể, nhà băng này dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Vốn cấp 2 sẽ được BIDV sử dụng để cho vay nền kinh tế, đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động được phép khác theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá với kỳ hạn trên 5 năm.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

BIDV sẽ quyết định cụ thể lãi suất với mỗi đợt phát hành dựa trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Từ tháng 6 - 8/2024 và từ tháng 9 - 11/2024, Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 đợt. Trong 2 khoảng thời gian trên, BIDV dự kiến chào bán tối đa 15 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt bán là tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024 của BIDV, tổng tài sản đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt hơn 1.79 triệu tỷ đồng và hơn 1.73 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, lên gần 7.390 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn