Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank mới nhất tháng 2/2024

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 2/2024

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/2, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM HDBank đang triển khai khung lãi suất tiền gửi áp dụng cho phân khúc cá nhân với kỳ hạn 1 - 36 tháng dao động từ 2,65%/năm đến 5,8%/năm, lãi cuối kỳ. 

Nguồn: HDBank. 

Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn cho các kỳ hạn 1 - 5 tháng ở mức 2,65%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được niêm yết lãi suất ngân hàng HDBank riêng ở mức 4,7%/năm. 

Ngân hàng HDBank triển khai lãi suất cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng là 4,5%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng khi gửi tiền tại HDBank sẽ được hưởng lãi suất loại 1 là 7,8%/năm (áp dụng cho các tài khoản có hạn mức từ 300 tỷ đồng trở lên) hoặc lãi suất loại 2 là 4,9%/năm (áp dụng cho tài khoản có hạn mức dưới 300 tỷ đồng). 

Tương tự ở kỳ hạn 13 tháng, lãi suất loại 1 được áp dụng cho tài khoản từ 300 tỷ đồng trở lên là 8,2%/năm. Các khoản tiết kiệm có hạn mức dưới 300 tỷ đồng đang được niêm yết lãi suất ở mức 5,1%/năm. 

Hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng đang được HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm lần lượt là 5,7%/năm và 5,8%/năm. 

Cùng thời điểm khảo sát, 5,6%/năm là lãi suất được ghi nhận cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

Ngoài ra, Ngân HDBank vẫn tiếp tục triển khai thêm nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác bao gồm:

- Lĩnh lãi trước: Trong khoảng 2,55 - 5,2%/năm.

- Lĩnh lãi hàng tháng: Trong khoảng 2,55 - 5,5%/năm.

- Lĩnh lãi hàng quý: Trong khoảng 4,4 - 5,5%/năm.

- Lĩnh lãi mỗi 6 tháng: Trong khoảng 4,8 - 5,6%/năm.

- Lĩnh lãi hàng năm: Trong khoảng 5,4 - 5,5%/năm.

Tại các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất huy động vốn vẫn được niêm yết ở cùng một mức 0,5%/năm. 

Nguồn: HDBank.

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng HDBank mới nhất

Ngân hàng HDBank tiếp tục triển khai hình thức gửi tiết kiệm online trong tháng 2/2024. Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng đang được áp dụng từ 3,15%/năm đến 5,9%/năm, lãi cuối kỳ. Lãi suất được triển khai cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Khảo sát cho thấy, 5,9%/năm là lãi suất tiết kiệm trực tuyến ưu đãi nhất, được ấn định cho riêng kỳ hạn 18 tháng. 

Lưu ý, các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng đang có chung mức lãi suất là 0,5%/năm.

Nguồn: HDBank.

Xem thêm tại vietnambiz.vn