Các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN hợp tác với ISSB công bố toàn cầu các Chuẩn mực công bố thông tin bền vững

Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững thông qua thị trường vốn, ACMF đã xây dựng Lộ trình cho Thị trường vốn bền vững ASEAN, trong đó bao gồm việc thúc đẩy công bố thông tin bền vững của công ty như một khuyến nghị ưu tiên. 

Để đạt được mục tiêu này, ACMF đã hợp tác với Ủy ban Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) để nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về các tiêu chuẩn ISSB sắp tới giữa các cơ quan quản lý ASEAN, công ty, cộng đồng nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Sự kiện này diễn ra tại chương trình Hội nghị chung tại và Hội thảo xây dựng năng lực tại Singapore vào ngày 27 và 28/6/2023, là một phần của chuỗi sự kiện toàn cầu nhằm đánh dấu việc công bố hai Chuẩn mực của ISSB – bao gồm Chuẩn mực về các yêu cầu công khai tính bền vững chung và một Chuẩn mực về các yêu cầu công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

ISSB do Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation) thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) tại Glasgow vào tháng 11/2021, nhằm xây dựng một nền tảng chung toàn cầu cho việc công bố thông tin bền vững để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế về các thông tin rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu. Sứ mệnh của ISSB nhận được sự ủng hộ của các nước G20, Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) và nhiều Tổ chức Quốc tế có liên quan khác.

Với nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững thông qua thị trường vốn, ACMF đã xây dựng Lộ trình Phát triển bền vững thị trường vốn ASEAN, trong đó xác định thúc đẩy công bố thông tin bền vững của doanh nghiệp là một trong các khuyến nghị ưu tiên. Theo đó, ACMF đã làm việc với ISSB để nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về các Chuẩn mực ISSB.

Hội nghị chung ACMF-ISSB được xây dựng dựa trên các cuộc đối thoại thường xuyên giữa ACMF và ISSB, trong đó ACMF đánh giá tính khả thi của việc áp dụng các Chuẩn mực ISSB dựa trên các quy định pháp lý và quy định riêng của nước thành viên ASEAN trong việc áp dụng các Chuẩn mực quốc tế, với mục tiêu thúc đẩy việc công bố thông tin về tính bền vững một cách nhất quán và có thể so sánh được trong toàn khu vực ASEAN.

Hội nghị chung diễn ra vào ngày 27/6/2023 với sự tham gia của hơn 1000 người thuộc các cơ quan quản lý của ASEAN, doanh nghiệp và các bên liên quan khác, trong đó có hơn 200 tham dự trực tiếp tại Singapore.  

Phát biểu tại Hội nghị, ông Inarno Djajadi - đại diện Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, Chủ tịch ACMF nhấn mạnh các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cam kết của khu vực về phát triển bền vững. ACMF chúc mừng việc ra mắt các Chuẩn mực ISSB và mong đợi các cuộc thảo luận hiệu quả về cách thức áp dụng Chuẩn mực công bố thông tin toàn cầu của ISSB trong khu vực ASEAN.

Ông Jindong Hua - Phó Chủ tịch ISSB chia sẻ: “Các Chuẩn mực ISSB được thiết kế để cung cấp một cơ sở toàn cầu về công bố thông tin bền vững chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, từ đó hỗ trợ hoạt động hiệu quả của các thị trường vốn toàn cầu. Chúng tôi hi vọng tiếp tục hợp tác với các bên liên quan trong khu vực ASEAN để áp dụng các Chuẩn mực này".

Hội nghị được tổ chức với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đối tác đồng hành cùng các hoạt động của ACMF từ khi ACMF thành lập năm 2004.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn