Các quỹ ETF sẽ bán 9 triệu cp HPG, mua gần 5 triệu HAG sau đợt review quý 3?

Sau đợt đảo danh mục quý 3/2022, ông Nguyễn Vũ Luân – Trưởng phòng Môi giới của Công ty chứng khoán VNDirect (VNDS) – dự báo các quỹ sẽ mua 4.7 triệu cp HAG, 4.1 triệu cp SSI, 3 triệu cp DGC, trong khi bán mạnh 9.3 triệu cp HPG, gần 9 triệu cp STB.

Các quỹ ETF sẽ bán 9 triệu cp HPG, mua gần 5 triệu HAG sau đợt review quý 3?

Sau đợt đảo danh mục quý 3/2022, ông Nguyễn Vũ Luân – Trưởng phòng Môi giới của Công ty chứng khoán VNDirect (VNDS) – dự báo các quỹ sẽ mua 4.7 triệu cp HAG, 4.1 triệu cp SSI, 3 triệu cp DGC, trong khi bán mạnh 9.3 triệu cp HPG, gần 9 triệu cp STB.

Mới đây, các quỹ ETF vừa công bố đợt review quý 3/2022, với VNM ETF thêm HAG, loại APHCEO; FTSE ETF loại KDHSBT. Các quỹ sẽ có thời hạn tới ngày 16/09 để hoàn tất quá trình đảo danh mục.

* HAG vào VNM ETF, APH và CEO bị loại

* FTSE ETF bất ngờ loại KDH và SBT trong kỳ review quý 3

Với kết quả này, ông Nguyễn Vũ Luân dự báo 3 quỹ FTSE ETF, VNM ETF, Fubon ETF sẽ mua 4.7 triệu cp HAG, 4.1 triệu cp SSI, 3 triệu cp DGC, gần 3 triệu cp VND. Ở chiều ngược lại, 3 quỹ này có thể bán mạnh 9.3 triệu cp HPG, gần 9 triệu cp STB, gần 6 triệu cp HSG.

Vũ Hạo

FILI