Cảng Đình Vũ (DVP) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt 50 tỷ đồng

Cảng Đình Vũ lên kế hoạch quý I/2024 đạt sản lượng 130.000 TEU.

Cảng Đình Vũ lên kế hoạch quý I/2024 đạt sản lượng 130.000 TEU.

Theo đó, trong quý IV/2023, Cảng Đình Vũ đạt sản lượng 122.421 TEU, hoàn thành 90,68% kế hoạch và bằng 97,25% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu Công ty đạt 190,92 tỷ đồng, hoàn thành 134,02% kế hoạch, bằng 105,65% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, DVP ghi nhận doanh thu đạt 549,2 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2022.

Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận DVP vẫn tăng trưởng nhờ khoản lợi nhuận hơn 79 tỷ đồng từ tiền đền bù sau sự cố tàu Tiger Maashan đâm vào cầu trục STS 01.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DVP gần 1.634 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Phần nhiều trong đó là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với tổng trị giá 1,145 tỷ đồng (chiếm 70%), ngoài ra DVP còn dành gần 124 tỷ đồng (chiếm 8%) để đầu tư sở hữu 49% vốn tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ.

Nợ phải trả của DVP tính đến hết năm 2023 là các khoản nợ ngắn hạn ghi nhận 259,3 tỷ đồng, tăng 125% so với con số đầu năm.

Về kế hoạch quý I/2024, Nghị quyết HĐQT Công ty nhất trí giao kế hoạch sản xuất với sản lượng 130.000 TEU, doanh thu đạt 135 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, DVP ghi nhận doanh thu thuần đạt 128,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 105,6 tỷ đồng. Với kế hoạch đặt ra của năm nay, về mục tiêu doanh thu đạt tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng lợi nhuận giảm một nửa.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DVP thời gian gần đây ghi nhận nhiều phiên tích cực. Ngày 1/2/2024, cổ phiếu DVP đạt thị giá 67.800 đồng/cổ phiếu, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2023, DVP đã chốt trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. DVP có 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông trong đợt chia này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 12/1/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn