Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1: Lợi nhuận của 441 doanh nghiệp đang tăng chậm lại

Cập nhật mới nhất của FiinTrade cho thấy tính đến hết ngày 23/4/2024, đã có 441 doanh nghiệp niêm yết đại diện 28% vốn hóa trên ba sàn công bố báo cáo tài chính quý 1/2024, với tổng lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ quý thứ 3 liên tiếp, nhưng tốc độ đang chậm lại 19,7%, thấp hơn mức tăng 48% của Q4/2023.

Mức tăng về lợi nhuận này được đóng góp bởi cả khối Tài chính tăng 17,5% so với cùng kỳ và Phi tài chính tăng 24,6%.

Cần lưu ý rằng đây là tăng trưởng trên nền thấp của cùng kỳ năm 2023, trong đó: Chứng khoán và Thép ghi nhận lợi nhuận hồi phục mạnh trong quý 1/2024 so với mức suy giảm sâu của cùng kỳ, lần lượt tăng +157,4% và 606,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhìn xa hơn ở những quý tới, các doanh nghiệp thuộc hai ngành này cùng có kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2024.

Với Ngân hàng, tăng trưởng của 11 ngân hàng tăng 10,5% dẫn dắt bởi TCB và LPB trong khi MBB, ACB và VIB ước lợi nhuận đi lùi. Trong đó, TCB ghi nhận 7,8 ngàn tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng gần 39% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là con số lãi trước thuế cao kỷ lục mà TCB đạt được.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1: Lợi nhuận của 441 doanh nghiệp đang tăng chậm lại  - Ảnh 1

Công nghệ Thông tin là ngành duy nhất duy trì tăng trưởng 2 chữ số về lợi nhuận trong 5 quý liên tiếp nhờ kết quả kinh doanh tích cực của FPT doanh thu và biên EBIT cùng tăng. Quý 1, Công ty cổ phần FPT ghi nhận doanh thu 14.093 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% so với quý 1/2023. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao lịch sử của công ty.

Ở nhóm Xuất khẩu, Cao su là một trong số ít ngành phụ thuộc vào giá hàng hóa mà có lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý 1 tăng 24%. Giá cao su xuất khẩu tăng +5,3% trong 3 tháng đầu năm là chất xúc tác chính cho tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này (DRI, TRC). 

Ngược lại, lợi nhuận tiếp tục giảm so với cùng kỳ ở nhóm Thủy sản, Dệt may, Hóa chất, đi ngược kỳ vọng hồi phục (vốn là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu ở các ngành này trong giai đoạn vừa qua). Với Hóa chất (DGC), doanh thu và biên lợi nhuận cùng suy giảm, khiến lợi nhuận tạo đáy mới trong quý 1/2024.

Xem thêm tại vneconomy.vn