Cập nhật KQKD quý 3/2023: Thêm QNS, LHG, DVN, VSC, M10, PJC... Đường Quảng Ngãi lãi lớn 1.500 tỷ

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 với nhiều thông tin bất ngờ.

Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu thuần 2.467 tỷ đồng và lãi sau thuế 506 tỷ, lần lượt tăng 7,3% và 60% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 doanh thu thuần đạt 7.749 tỷ đồng và lơi nhuận sau thuế đạt 1.535 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với cùng kỳ.

CTCP Long Hậu (LHG) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 kém khởi sắc khi doanh thu giảm 62% xuống còn hơn 67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm sút 59% xuống còn 42 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 doanh thu giảm hơn một nửa, còn 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 37% xuống còn hơn 136 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu giảm 11,2% xuống còn 1.271 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí vốn giảm, doanh thu tài chính tăng dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 75% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 Dược Việt Nam đạt 3.821 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Nhờ khoản thu tài chính đột biến 205 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế gấp 4,4 lần cùng kỳ lên 327 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu do nhận được 124 tỷ đồng cổ tức (tăng 110 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Container Việt Nam (VSC) lại có quý 3 kinh doanh ảm đạm với số lỗ hơn 30 tỷ đồng, doanht hu cũng chỉ bằng 1/4 cùng kỳ với hơn 11 tỷ đồng. Tuy vậy lũy kế 9 tháng đầu năm công ty vẫn lãi sau thuế 222 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đóng góp vào 222 tỷ đồng lợi nhuận của Container Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đến từ khoản doanh thu tài chính 327 tỷ đồng (cùng kỳ là 235 tỷ đồng).

Tổng công ty May 10 (M10) ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 1.139 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ. Tuy vậy nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế ngược lại tăng trưởng hơn 26%, lên hơn 38 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 93 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 3.035 tỷ đồng.

Bảo hiểm Pjico (PJC) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 đạt 729 tỷ đồng (tăng 16,3% so với cùng kỳ); doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi lên 40 tỷ đồng; tuy vậy chi phí quản ký doanh nghiệp, chi phí tài chính cũng có tỷ lệ tăng so với cùng kỳ. Kết quả quý 3 lợi nhuận sau thuế của Pjio đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Pjico đạt 2.331 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 18,3% lên trên 192 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn