Cập nhật lợi nhuận quý 1/2024: 45 doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng 20,8%

Mùa báo cáo tài chính quý 1/2024 đang đến gần và cập nhật mới nhất của FiinTrade cho thấy tính đến ngày 16/4/2024, đã có 45 doanh nghiệp niêm yết đại diện 8,8% vốn hóa trên ba sàn công bố kết quả kinh doanh.

Tổng lợi nhuận sau thuế của 45 doanh nghiệp này tăng 20,8% so với cùng kỳ.

Đóng góp chính vào mức tăng trưởng lợi nhuận này là nhóm Thép (HPG), Chứng khoán (MBS, VIX, VDS, DSC), Dầu khí (PVD), Cảng biển (PDN, VGR), Nhiệt điện than (HND).

Ngược lại, nhóm có lợi nhuận đi ngang hoặc giảm so với cùng kỳ bao gồm Công nghệ Thông tin (FPT), Vật liệu xây dựng (NTP), Thủy điện (SBA), Nước (TDM).

Cập nhật lợi nhuận quý 1/2024: 45 doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng 20,8% - Ảnh 1

Trước đó, đại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 mới tổ chức gần đây, ông Trần Đình Long cho biết trong quý 1/2024, tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã mang về 31.000 tỷ doanh thu và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 7 lần cùng kỳ.

MBS  báo cáo doanh thu hoạt động quý 1/2024 673,6 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 139 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay phải thu 259 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới 184 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 102 tỷ đồng, chi phí tự doanh 4,3 tỷ đồng, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 136 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh và thuế, MBS báo lãi sau thuế 182 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt xa so với ước tính của ban lãnh đạo đưa ra mới đây 30%.

Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024, công ty ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu và trên 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trên 35% và trên 230% so với cùng kỳ.

Xem thêm tại vneconomy.vn