10:12, 12/04/2022

CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó chi trả phần còn lại năm 2020 là 2% và chi đợt 1 năm 2021 là 5%
            - Thời gian thực hiện: 28/04/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – CTCP Dược phẩm Trung Ương Codupha. Lầu 4. Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP. HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

  HNX