Chủ tịch Petrolimex: Ngành xăng dầu 2024 tiếp tục còn nhiều khó khăn

 Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại sự kiện Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu diễn ra sáng 3/3, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) dự báo năm 2024 ngành xăng dầu tiếp tục còn nhiều khó khăn.

Để thị trường xăng dầu Việt Nam tiếp tục phát triển, Petrolimex đã có một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ nhất, tập đoàn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành mới Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định số 83, 95, 80 của Chính phủ theo hướng nâng cao chất lượng của các đầu mối kinh doanh xăng dầu, qua việc nâng điều kiện làm thương nhân phân phối về kho cảng, doanh nghiệp ngoài việc tận dụng năng lực ngoài xã hội phải có khả năng chủ động nhất định về vật chất, kỹ thuật, tài chính… 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quyết liệt áp dụng hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo Nghị định 123 của Chính phủ trong hoạt động bán lẻ xăng dầu; tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trong kinh doanh xăng dầu; thực hiện kết nối trực tiếp dữ liệu từ các kho xăng dầu, cột bơm xăng dầu đến cơ quan hải quan, thuế; xác định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

Thứ ba, đối với xăng dầu dự trữ quốc gia, Petrolimex tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm điều chỉnh lại mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia phù hợp với thực tế, vì phí dự trữ quốc gia hiện nay ban hành từ năm 2003, đến nay đã qua 21 năm mà chưa thay đổi.

Thứ tư, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch.

Cụ thể, cần đánh giá việc triển khai Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh; sớm xây dựng, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển điện mặt trời áp mái, tự sản, tự tiêu.

Đồng thời, Chính phủ cần ban hành các quy chuẩn, quy định đồng bộ với thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trên cả nước với dự án lắp đặt điện mặt trời áp mái trên hệ thống kho, cảng xăng dầu; có chính sách ưu tiên, khuyến khích hỗ trợ nguồn lực cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; nghiên cứu triển khai các dự án chuyển dịch xanh, khí amoniac, hydroxen xanh… 

Xem thêm tại vietnambiz.vn