Chứng khoản Bảo Minh báo lãi lớn so với năm 2022 lỗ đậm

Cũng theo báo cáo này, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận chi phí hoạt động trong năm 2023 đạt 193 tỷ, giảm 70% so với năm 2022. Nguyên nhân là do lỗ các tài sản tài chính năm 2023 được khắc phục nhiều so với năm 2022, chỉ đạt 122,7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là 562,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quý 4/2024, Bảo Minh chỉ ghi nhận doanh thu hoạt động 38 tỷ, giảm 65 % so với cùng kỳ năm 2022. Về chi phí hoạt động, Bảo Minh ghi nhận hơn 85 tỷ đồng, giảm 58,5% so với quý 4/2022. Kết quả là, Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ sau thuế quý IV/2023 hơn 44,4 tỷ đồng, thu hẹp hơn so với mức lỗ 80,2 tỷ đồng trong quý IV/2022. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2023 biến động được Bảo Minh giải thích là do chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản công ty đạt 1.171 tỷ đồng, tăng nhẹ 13% so với thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, cho vay hoạt động margin 3,6 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối quý năm 2022.

Về hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, BMSC lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 15,4 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 34 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ ròng mảng này 18,6 tỷ đồng, trong đó, lỗ từ hoạt động cổ phiếu là 22,7 tỷ đồng, lãi bán trái phiếu là 4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, danh mục tài sản tài chính Bảo Minh có giá trị thị trường hơn 292 tỷ đồng, giá trị ghi sổ là 251 tỷ đồng. Theo đó, tài sản tài chính tăng hơn 45 tỷ đồng, chủ yếu là từ cổ phiếu niêm yết.

Danh mục tài sản tài chính tại 31/12/2023

Trong quý 4/2023, Bảo Minh có giá trị khối lượng giao dịch là 8.363,5 tỷ đồng, trong đó, giao dịch của công ty là 6.984 tỷ đồng, giao dịch của nhà đầu tư là 1.379 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Bảo Minh đã thay đổi vốn điều lệ từ 610 lên 646 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 đạt 789,5 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 17/01/2024, BMS có giá đóng cửa là 10.800 đồng/cp, giảm 4,42% so với ngày 04/01/2024).

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng quản trị tháng 4/2023, Hội đồng quản trị Bảo Minh đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo kế hoạch này, tổng doanh thu đạt 412 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng. Kết thúc năm tài chính 2023, doanh thu Bảo Minh đạt 80% kế hoạch và 254% kế hoạch về lợi nhuận.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn