Chứng khoán Trí Việt chốt lãi tự doanh gần 73 tỷ đồng, bán sạch một mã thép và ngân hàng

KQKD quý I/2024 của Chứng khoán Trí Việt. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Cụ thể, Chứng khoán Trí Việt ghi nhận doanh thu hoạt động quý I/2024 hơn 86,7 tỷ đồng, gấp gần 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính FVTPL tăng gấp 26,3 lần lên 84,8 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 98,2% xuống còn 230,5 triệu đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 74,9% xuống còn 883,7 triệu đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động Chứng khoán Trí Việt đạt gần 29,6 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lỗ các tài sản tài chính FVTPL 18,4 tỷ đồng, gấp 3,9 lần. Chi phí hoạt động tự doanh đạt 8,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái hơn 157 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí môi giới chứng khoán giảm 43,9% xuống còn 2,4 tỷ đồng. Kết quả là, công ty báo lãi sau thuế quý I/2024 gần 41,5 tỷ đồng, gấp 39,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về quy mô hoạt động, tổng giá trị tài sản công ty đạt 1.106 tỷ đồng thời điểm cuối quý I, tăng gần 100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,6 tỷ đồng, giảm 70,7% so với đầu năm.

Cho vay margin của Chứng khoán Trí Việt. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Trở lại với hoạt động tự doanh, trong quý I, Chứng khoán Trí Việt lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 88,5 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 15,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty lãi ròng mảng này 72,8 tỷ trong quý đầu năm. 

Tại ngày 31/3, danh mục FVTPL công ty có giá trị gốc 391,8 tỷ đồng, tuy nhiên có giá trị trường 448,3 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang tạm lãi danh mục này 14,4%, tương đương 56,5 tỷ đồng.

Chi tiết danh mục FVTPL, trong quý I, công ty đã bán toàn bộ 107,8 tỷ đồng cổ phiếu MBB và 13,3 tỷ đồng cổ phiếu NKG. Đồng thời, giảm tỷ trọng ở cổ phiếu FPT, từ 140,5 tỷ đầu năm xuống còn 81,3 tỷ cuối quý I. Ngược chiều, công ty có thêm các khoản đầu tư vào HCM (14,3 tỷ), MBS (8,9 tỷ) và HPG (71,8 tỷ).

Với danh mục AFS, Chứng khoán Trí Việt bán toàn bộ 140,5 tỷ đồng cổ phiếu HPG và gần 1,4 triệu đồng cổ phiếu DAE.

Danh mục FVTPL và AFS thời điểm đầu và cuối quý I/2024 của Chứng khoán Trí Việt. (Nguồn: BCTC).

Xem thêm tại vietnambiz.vn