Cổ đông 3 doanh nghiệp sắp nhận cổ tức tỷ 46-90% bằng tiền

Ngày 12/12 tới đây, CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2023 tỷ lệ 65% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng). Doanh nghiệp nhựa này đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 21/11 vừa qua.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua từ kỳ họp ĐHCĐ, chính sách cổ tức năm 2023 là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1/2023 là tỷ lệ cao nhất mà công ty thực hiện trong 1 đợt kể từ khi niêm yết.

Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp có chính sách chia cổ tức ổn định nhất trên sàn chứng khoán. Năm 2022, doanh nghiệp đã trích đến 99% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 84% mệnh giá. Nhựa Bình Minh vừa hoàn thành thanh toán cổ tức đợt 2 tỷ lệ 53% mệnh giá vào tháng 6.

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) mới thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 46%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2023.

Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dược liệu Pharmedic cần chi 43 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Nguồn tiền được lấy từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến vào 22/12/2023.

Đáng chú ý, ngày24/11, CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic vừa thanh toán cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng). Như vậy tổng tỷ lệ cổ tức lên đến 126% bằng tiền.

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT), công ty con của Hoá chất Đức Giang (DGC) sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 90% vào ngày 18/1/2024. Trước đó, ngày 20/12/2023 công ty đã chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt này.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn