Cổ đông HNG thông qua việc đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cho dự án tại Lào và lợi nhuận dự kiến 2.450 tỷ đồng/năm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông HNG đã thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.

Dự án có tổng diện tích 27.384 ha và tổng vốn đầu tư là 18.090 tỷ đồng (750 triệu USD). Trong đó, vốn tự có là 9.650 tỷ đồng (400 triệu USD) và vốn vay là 8.440 tỷ đồng (350 triệu USD).

Nguồn vốn đầu tư: HAGL Agrico sẽ góp đủ 100% phần vốn tự có 9.650 tỷ đồng để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (công ty thực hiện dự án này).

Nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Dự án trên sẽ trồng cây ăn trái (chuối, xoài, bưởi, sầu riêng), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Thời gian hoàn thiện đầu tư từ năm 2024 - 2028.

Kết quả dự kiến thu được sau năm 2028 (sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư)

Sản lượng trái cây tươi xuất khẩu là 624.000 tấn/năm (Chuối 500.000 tấn/năm; Dứa 80.000 tấn/năm; Xoài 18.500 tấn/năm; Bưởi 16.000 tấn/năm; Sầu riêng 9.500 tấn/năm).

Sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu là 25.000 tấn/năm. Số bò giống cung cấp là 12.000 con/năm, sản lượng thịt bò thương phẩm xuất khẩu 17.000 tấn/năm.

Từ đó, giúp mang về doanh thu 13.500 tỷ đồng/năm (tương đương 550 triệu USD/năm) và lợi nhuận 2.450 tỷ đồng/năm (tương đương 100 triệu USD/năm). Tỷ suất lợi nhuận là 18%.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm.

Mới đây, HOSE đã có thông báo công văn về việc HNG có khả năng hủy bỏ niêm yết bắt buộc. Cụ thể: cổ phiếu HNG hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 158/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là -3.576,45 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và năm 2022.

Ngày 30/01/2024, HOSE nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 của công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ là -1.050,01 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là -8.053,65 tỷ đồng.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

HOSE lưu ý về việc cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.

Xem thêm tại vneconomy.vn