DNSE Detail Stock HNG

HOSE: CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

HNG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,465 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1,033.10 tỷ

Doanh thu

572 tỷ

6.87%

-931.93

0

0.79

0%

-38.23%

-7.65%

-109.70%

353.90%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Ô tô Trường Hải

27.63%

CTCP Hoàng Anh Gia Lai

8.24%

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh

4.96%

Trần Bá Dương

4.58%

Khác

54.59%

Tin tức & Sự kiện