Có hơn 1.500 tỷ 'của để dành', một DN Khu công nghiệp báo lãi tăng gần 50% dù doanh thu giảm

Có hơn 1.500 tỷ 'của đề dành', một doanh nghiệp bất động sản vẫn báo lãi tăng gần 50% dù doanh thu giảm - Ảnh 1.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 63 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 42,4 tỷ đồng, giảm 19,4% so với quý 4/2023. 

Dù lợi nhuận gộp giảm, công ty này lại có hơn 66 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Về cơ cấu doanh thu tài chính, doanh nghiệp này đã nhận được hơn 31 tỷ đồng lãi tiền gửi và 34 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia. Sau khi trừ chi phí, Nam Tân Uyên vẫn báo lãi sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm nay quý nào đơn vị này cũng báo lãi vượt doanh thu nhờ khoản tiền gửi. 

Lũy kế năm 2023, Nam Tân Uyên ghi nhận 235 tỷ đồng doanh thu, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng nhờ doanh thu tài chính, công ty lãi gần 300 tỷ đồng trong năm qua, tăng 17% so với năm trước đó. EPS tăng từ 10.685 đồng lên 12.486 đồng. Đây cũng là khoản lãi cao thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp này. 

Có hơn 1.500 tỷ 'của đề dành', một doanh nghiệp bất động sản vẫn báo lãi tăng gần 50% dù doanh thu giảm - Ảnh 2.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt 4.564 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, công ty này đang sở hữu hơn 1.532 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, qua đó mang về 31 tỷ tiền lãi trong quý 4/2023. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của Nam Tân Uyên chi phí phải trả trước dài hạn ở mức 1.785 tỷ đồng. Công ty cũng đang cầm 585 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết và đơn vị khác. 

Có hơn 1.500 tỷ 'của đề dành', một doanh nghiệp bất động sản vẫn báo lãi tăng gần 50% dù doanh thu giảm - Ảnh 3.

Tại thời điểm cuối năm 2023, Nam Tân Uyên có 276 tỷ đồng nợ vay tài chính, con số nhỏ so với lượng tiền gửi của doanh nghiệp này. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 3.000 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện. Vốn chủ sở hữu đạt 960 tỷ đồng. 

Xem thêm tại cafef.vn