Cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/2

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 3% lên 31.200 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị mua cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT). Chúng tôi nâng giá mục tiêu để phản ánh mức tăng 2,1% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (tương ứng 1,1%/4,0%/3,9%/-0,3%/1,6% cho năm 2024/25/26/27/28) và tổng EBITDA tăng 5%. Tổng lợi nhuận sau thuế cao hơn là do đóng góp từ một tàu chở dầu được mua lại vào cuối năm 2023, bù đắp cho mức tăng trong dự báo chi phí lãi vay của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi sẽ tăng 37%, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do đóng góp cả năm từ 7 tàu mới mua lại vào năm 2023, được hỗ trợ bởi triển vọng thị trường tàu chở dầu tích cực (hầu hết giá cước thuê chở dầu của PVT không đổi so với cùng kỳ). Trong khi đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 sẽ tăng 25% YoY lên 1,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do không ghi nhận lợi nhuận bất thường như năm 2023.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS cốt lõi giai đoạn 2023-2026 là 22%, nhờ nhu cầu tấn-dặm toàn cầu tiếp tục tăng và tổng công suất đội tàu của PVT tăng 35% vào năm 2023 và công suất đội tàu tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025, điều này sẽ thúc đẩy sản lượng vận chuyển của PVT trên tất cả các mảng vận chuyển.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MSH

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng trung và dài hạn của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) đến từ quỹ đất lớn còn lại từ các khu công nghiệp tại các vị trí thuận lợi, giá chào thuê hợp lý cũng như diện tích thương phẩm sẵn sàng cho thuê lớn.

Các quỹ đất này sẽ mang đến dòng tiền thu lớn và đều cho SIP. Điều này sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn hơn cho SIP nếu doanh nghiệp có những định hướng mạnh mẽ trong dài hạn.

Xét trong ngắn hạn 2024, sự ổn định trong hoạt động kinh doanh là điểm mà doanh nghiệp hướng đến. Do đó, một thay đổi lớn về chiến lược trong năm 2024 là vẫn cần theo dõi.

Với các điểm nhấn trên, BVSC khuyến nghị NEUTRAL với mức giá hợp lý cho năm 2024 là 83.784 đồng/cp; tương đương +7,4% so với giá đóng cửa ngày 15/02/2024.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MSH

CTCK Bảo Việt (BVSC)

BVSC sử dụng hai phương pháp định giá là DCF và so sánh P/E, tỷ trọng là 70:30. Chúng tôi sử dụng tỷ trọng 70% đối với phương pháp DCF do doanh nghiệp có câu chuyện gia tăng công suất thêm 25% khi nhà máy Xuân Trường 2 đi vào hoạt động.

Với hai phương pháp định giá trên, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu là 48.812 đồng/cp đối với cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng. Mức giá đóng cửa của MSH tại ngày 15/02/2024 là 40.750 đồng/cp tương ứng với tiềm năng tăng trưởng 19,8%, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM với MSH ở mức giá mục tiêu này.

MSH là cổ phiếu ngành Dệt May đáng chú ý trong thời gian tới vì: (1) kì vọng hồi phục của ngành Dệt May từ nền thấp của năm 2023; và (2) kế hoạch trả cổ tức hậu hĩnh hàng năm.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn