Cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/1

Khuyến nghị mở vị thế cổ phiếu MWG tại ngưỡng 44.3

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới Di động có một phiên tăng điểm tốt cùng thanh khoản cải thiện đáng kể vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.

Về kỹ thuật, đường giá cổ phiếu phản ứng tốt với đường SMA20 và tiếp tục duy trì xu hướng ở trên SMA20, SMA50. Chỉ báo RSI quay trở lại xu hướng tăng, đường MACD bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu.

Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 44.3, chốt lãi tại ngưỡng 49.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 41.4.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BIC

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN)

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) là công ty con của BIDV. Năm 2015, BIC và FairFax, nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng đầu thế giới đến từ Canada, đã hoàn tất giao dịch mua cổ phần chiến lược. Trong đó FairFax mua 35% cổ phần mới phát hành của BIC và trở thành nhà đầu tư chiến lược. BIC hiện có 2 cổ đông lớn là BIDV sở hữu nắm trên 51% và FairFax. BIC hiện đang chỉ hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ và xếp thứ 6 về thị phần mảng này (tính đến cuối 2023).

Kết thúc ngày 30/09/2023, BIC ghi nhận 3.430 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết, cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp cùng ngành như PVI, PTI, BMI, MIG và PGI tăng trưởng từ 2 - 17%, trong đó PTI cao nhất với mức tăng trưởng 17%. Ước tính cả năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30% và hoàn thành 104% kế hoạch năm.

Kết quả khả quan trong hoạt động bảo hiểm đã giúp BIC ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng: Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 580 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với năm trước, hoàn thành 120% kế hoạch năm. Với kết quả trên, EPS và giá trị sổ sách của BIC cuối năm 2023 lần lượt đạt 3.959 đồng/CP và 23.873 đồng/CP.

Ngoài sự tăng trưởng mạnh mẽ về phí bảo hiểm doanh thu tài chính cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho BIC, trong 9 tháng năm 2023 Công ty ghi nhận 322 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 74 tỷ đồng (tương ứng tăng 29,8%), toàn bộ mức tăng trên đến từ khoản lãi tiền gửi và tiền vay. Với danh mục đầu tư với khoảng 80% là các khoản tiền gửi thì BIC đang được hưởng lợi lớn từ giai đoạn lãi suất tiền gửi cao khoản cuối năm 2022 – đầu 2023.

BIC đặt kế hoạch năm 2024 tăng trưởng 11,4% về mức phí bảo hiểm, đạt 5.570 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với ước thực hiện 2023.

Chúng tôi đưa ra mức P/E và P/B mục tiêu lần lượt là 9,3 lần và 1,4 lần, theo đó giá mục tiêu của BIC ở mức 35.000 đồng/CP, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn