DNSE Detail Stock BIC
BIC

Bảo hiểm BIDV

HOSE: Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Tái bảo hiểm
- Đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bảo hiểm BIDV

Giá hiện tại

3,707

0

0

-

0.64

-

0

43.93%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Xuân Hoàng

Tổng giám đốc

Trần Hoài An

Website

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Tái bảo hiểm
- Đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật...

Lịch sử phát triển:

- Tháng 07/1999: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng CT Bảo hiểm Quốc tế QBE (Úc) hợp tác thành lập CT Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (BIDV-QBE).

- Tháng 01/2006: BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc và đổi tên thành CT Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC).

- Ngày 01/10/2010: BIC chính thức chuyển đổi từ 100% vốn Nhà nước sang CTCP với tên gọi mới là TCT Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Năm 2011: Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 762,299,820,000 đồng. .

- Năm 2015: Khai trương Văn phòng đại diện tại Myanmar. .

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,172,768,950,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BIC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.8 năm)


Ban giám đốc

7.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BIC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.9 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 86.01% công ty.