Cổ phiếu đáng chú ý ngày 11/4: MWG, VIB, BVH

Chứng khoán SSI: Khuyến nghị khả quan với MWG

SSI đưa ra khuyến nghị khả quan với cổ phiếu MWG, giá mục tiêu là 56.200 đồng/cp theo luận điểm đầu tư sau:

Cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index điều này gây ra áp lực bán ra cổ phiếu từ DCVFM Diamond ETF. Tuy nhiên, SSI nhận thấy áp lực bán nói trên có thể bớt gay gắt hơn so với tháng 11 (hiện DCVFM Diamond ETF nắm giữ khoảng 49 triệu cổ phiếu MWG so với mức khoảng 60 triệu cổ phiếu vào tháng 11).

Lợi nhuận của mảng điện thoại điện máy phục hồi rõ ràng hơn (biên LNTT cải thiện 60 điểm cơ bản so với quý trước trong quý IV/2023) và mảng bách hóa (có biên LNTT cải thiện 160 điểm cơ bản so với quý trước trong quý IV/2023) có thể tạo ra sức mua cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận ngành bán lẻ bách hóa đầy triển vọng ở Việt Nam vốn được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại.

Do áp lực bán có thể giảm bớt và sự phục hồi trong quý IV/2023 rõ ràng hơn, nhóm phân tích nâng P/E mục tiêu cho mảng điện thoại điện máy từ 8x lên 11x (mức này vẫn thận trọng so với P/E lịch sử là 15x).

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 11/4: MWG, VIB, BVH
Diễn biến giá cổ phiếu MWG

Chứng khoán Vietcap (VCI): Khuyến nghị phù hợp thị trường với VIB

VCI đưa ra khuyến nghị phù hợp thị trường với cổ phiếu VIB, giá mục tiêu 26.000 đồng/cp do (1) tác động tích cực của việc nhóm phân tích cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024, (2) mức tăng 0,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2027 của VCI (lần lượt thay đổi -7,5%/-2,2%/ 1,9%/8,4% trong năm 2024/2025/2026/2027).

Nhóm phân tích điều chỉnh giảm 7,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do (1) giả định chi phí dự phòng tăng 63,1%, (2) dự báo thu nhập từ HĐKD (TOI) tăng 5,6%.

Mảng bán lẻ chiếm 85% danh mục cho vay của VIB. Ngân hàng có dư nợ tín dụng rất thấp đối với các công ty BĐS và trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 0,4% dư nợ tín dụng của VIB và được phát hành bởi các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Chứng khoán Vietcap (VCI): Khuyến nghị phù hợp thị trường với BVH

VCI điều chỉnh giảm 1,4% giá mục tiêu xuống còn 42.600 đồng/cp và đưa ra khuyến nghị phù hợp thị trường cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH). Giá mục tiêu điều chỉnh do số dư vốn chủ sở hữu thấp hơn dự kiến vào cuối năm 2023, dẫn đến giá trị sổ sách/cổ phiếu (BVPS) cho năm 2024 thấp hơn so với dự báo trước đó, mặc dù dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của nhóm phân tích gần như không đổi.

VCI cũng giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do (1) thu nhập tài chính ròng tăng 3,6%, bù đắp cho (2) mức lỗ từ HĐKD bảo hiểm tăng 5,9% do chúng tôi giả định phí bảo hiểm giảm.

Nhóm phân tích tin rằng BVH vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong năm 2023, BVH có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm Việt Nam.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn